وقت دوستان خوبم به خیر .من پنجشنبه هفته پیش مصاحبه داشتم و خدا رو شکر یکضرب ویزا شدم دست اقای مومنی و ملیکا جان درد نکنه دم سفارت تمام مدارک منو مرتب کردن و من دیگه مدارک اضافه رو همراه خودم نبردم .آفیسر به من گفت روز دوشنبه برو پست و پاسپورتت رو بگیر ولی تا روز دوشنبه برا من هیچ ایمیلی نیومد و من با ملیکا جان هماهنگ کردم و دوشنبه صبح اومدن دنبالم و رفتیم سفارت با ناامیدی تمام رفتم ولی اقای مومنی گفتن کپی پاسپورت رو بده نگران نباش خلاصه رفتم تو سفارت و مجددا شماره گرفتم و وقتی نوبتم شد بهشون گفتم من هیچ ایمیلی نگرفتم اسم و فامیل منو زد تو سیستم و گفت ویزا ت صادر شده ولی هنوز به دست پست نرسیده گفت بشین یکی دو ساعت اگه اماده شد بهت میدیم اگر نه که باید اخر هفته بری پست بازم با ناامیدی نشستم و بعد نیم ساعت خدا رو شکر اسم منو صدا زدن و ویزا و پاسپورت رو گرفتم .????????دست اقای مومنی گل درد نکنه اگه نبودن من هنوز دبی بودم .مرسی از زحماتشون .