ما شما را از زمانی که پرونده خود را شروع میکنید، با شما هستیم و امور سفارت مانند گرفتن زمان سفارت تراسفر فرودگاهی تا هتل ، ترانشفر از هتل به سفارت و برگشت به هتل را از وظایف خود میدانیم.

با ما همراه باشید.

اگر از ابتدا پرونده را به ما بسپارید، ما کلیه هماهنگی را از جمله پرکردن فرم های مورد نیاز، گرفتن وقت سفارت، هماهنگی جهت گرفتن مشاوره قانونی و مهاجرتی،هتل و رفت وآمد و انجام داده و در اسرع وقت به اطلاع شما میرسانیم.

اگر از قبل، وقت سفارت و مکان سفارت را مشخص کرده اید ، از طریق فرم زیر با ما همراه باشید.

ما با تیم متخصص خود شما را به مقصد خواهیم رساند.

به ما ایمیل بفرستید