فرم نمونه لاتاری 2019

لطفا قبل از پرکردن فرم به موارد زیر توجه فرمایید.

 

تمامی فرم را جهت تمرین و آزماایش انگلیسی پر نمایید.
این فرم دقیقا کپی سازی و فارسی شده از فرم ثبت نام رسمی لاتاری دولت آمریکا است، که در سالهای متمادی تغییراتی در آن حاصل نشده است، تمامی قسمت ها ترجمه دقیقی از فارسی در کنار متن انگلیسی آمده و مطابق با سایت اصلی لاتاری است.

توضیحات آمده در فرم نیز بر همین اساس ترجمه و تنظیم شده است.

پرکردن این فرم به هیچ عنوان به منزله ثبت نام در لاتاری نیست و تنها برای آمادگی اولیه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است تا بتوانید با اطمینان خاطر بیشتری در سایت اصلی ثبت نام کنید.

تمامی اطلاعات بصورت آزمایشی است و پر کردن این فرم هیچ مسولیتی را برای سایت F1 immigration  ایجاد نمیکند.

لینک مرتبط: مشخصات عکس جهت شرکت در لاتاری