نوشته‌ها

طرح وزارت خارجه آمریکا برای درخواست اطلاعات بیشتر

یک خبر بی نهایت مهم

طرح وزارت خارجه آمریکا برای درخواست اطلاعات بیشتر از متقاضیان
این خبر  از دفتر انتشارات وابسته به دولت آمریکا منتشر شده
جلد 82، شماره 85، تاریخ پنج شنبه، چهارم می
اطلاعات جدیدی که درخواست شده به شکل زیر هست:
سابقه ی سفر در 15 سال اخیربه همراه منبع مالی آن
تمامی نشانی ها در طول 15 سال اخیر
تمامی شماره پاسپورت ها واسامی کشور های صادر کننده آن
نام ها و تاریخ تولد خواهر برادرها
نام و تاریخ تولد تمامی فرزندان
نام و تاریخ تولد همه همسر های فعلی و سابق
لیست تمامی شبکه های اجتماعی در طول پنج سال اخیر
شماره تلفن ها و آدرس های استفاده شده در طول پنج سال اخیر
ضمنا اشاره کرده که گرچه بسیاری از این اطلاعات از متقاضیان ویزا تا الان جمع آوری شده، ولی اطلاعات قبلی برای یک مدت 5 ساله بوده است. یا اینکه برا برخی از درخواست کننده ها اسامی فرزندان ، یه سوال جدید محسوب میشه. همچنین درخواست برای لیست شبکه های اجتماعی هم از اقدامات جدید محسوب میشه.