سرویسهای پارالیگال در آمریکا

این خدمات شامل :
مشاوره بیمه
اخذ گواهینامه
پر کردن انواع فرمهای درخواست ویزا
درخواست پاس سفید
تایید مدارک
دریافت سوسشیال نامبر
پیگری گرین کارت
سرویس پیکاپ فرودگاه
رزرو هتل و آپارتمان در بدو ورود
اعلام مفقودی و یا تجدید گرین کارت

با آقای حسن رشیدی مدیر دفتر ما در کالیفرنیا تماس حاصل بفرمایید.

تماس با ما دفتر آمریکا

 • F1 immigration US Office
  Office Tell : (818)600-8469
  Working Hour:
  Monday-Friday
  شنبه ها با تعیین وقت قبلی
  PM 6 - AM 10
  Email: usaoffice@f1immigration.com
  Mobile
  Nooshin Khani CEO & owner: (818)818-0272
  9466-300(818) (مسئول امور پیگیری) :Hassan Rashedi


 • خدمات قابل ارائه
  لطفا با انتخاب خدمات مورد احتیاج در این قسمت ما را در خدمات رسانی سریعتر و بهتر همراهی کنید.
 • اهمیت تماس شما چه اندازه است؟ * Required
  لطفا تنها در موارد اضطراری از خیلی مهم استفاده نمایید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .